Tento rok se na byznys svět valí poměrně hodně výzev, které zaměstnavatelé musí překonávat. Vyšší inflace nebo stále nízká nezaměstnanost je jistě mezi nimi. I přesto možná máte ve svých cílech růst byznysu nebo alespoň udržení toho stávajícího.
Proto mít okolo sebe ty pravé lidi (klíčové lidi, talenty) kteří to s vámi zvládnou a posunou tam, kde chcete být, je k nezaplacení.

Jak tedy poznat a udržet si klíčové zaměstnance? Proč se o to snažit a jak na to, abyste si je ve společnosti udrželi co nejdéle?
Na to se podíváme v našem dalším článku.

Jak poznat klíčové zaměstnance?

 • Jejich pracovní nasazení je vysoké.
 • Záleží jim na výsledku jejich práce.
 • Pídí se po zpětné vazbě a mají touhu se zdokonalovat.
 • Nechybí jim vlastní iniciativa do vzdělávání a seberozvoje.
 • Dlouho nerozebírá problém, ale přináší řešení.
 • Očekávají upřímnou komunikaci, sami efektivně komunikují.
 • Klienti je chválí a rádi s nimi spolupracují.
 • Přináší do společnosti spoustu nových inovativních nápadů.
 • Jejich jméno je v dobrém zmiňováno na poradách.
 • Splní a předčí očekávání; dodržují vše, co slíbí – to samé očekávají od společnosti.

Pokud vás už nějaký konkrétní člověk napadl, jedině dobře. Tito lidé vám šetří čas, peníze nebo přináší nejvíce klientů.

Teď si spočítejte, kolik by vás stálo o takového člověka přijít. Do rovnice zahrnujeme pouze časové a finanční náklady. Ztrácíte ovšem
i cenné know-how a osobnost srdcaře, který váš byznys posouval dál – možné jsou i budoucí ztráty na zisku.

Ztráta klíčového člověka a hledání náhrady= (hrubá mzda + benefity + příplatky, bonusy) x 6 měsíců + (čas HR + čas manažera + finanční náklady na inzerát (příp. poplatky personální agentuře))

Nejsou to veselé počty.

Jak tomu předejít a udržet si klíčové lidi?

Poskytněte autonomii, důvěru a ocenění

Nechte své lidi pracovat třeba na zajímavých projektech, kde můžou ukázat své silné stránky. Projekty můžete monitorovat např.
v SW Asana. Jejich přínos oceňte i veřejně. Ať už přede všemi na poradě nebo třeba písemně (thank-you kartičky) nebo elektronicky skrz váš intranet (jak si takový intranet založit a další tipy ohledně udržení lidí naleznete i v tomto článku: Jak na vyšší angažovanost lidí ve firmě).

Nastavte mzdové podmínky a benefity, které reflektují přínos, znalosti a drive

Pokud máte ve firmě zavedeno plošné navyšování u všech lidí stejně (např. každý duben o 3%) u klíčových lidí to způsobí opačný efekt – pokles výkonnosti, loajality a po nějaké době hrozí i odchod.

Konkrétní tipy, jak na finanční ohodnocení zaměstnanců přinášíme i v tomto LinkedIn postu zakladatelky Alice: 3 tipy, jak na transparentní hodnocení zaměstnanců.

Vytvářejte firemní kulturu, ve které se budou lidé cítit bezpečně a dobře

5 znaků zdravé firemní kultury:

 • Nadřízení vědí o svých lidech i osobní věci, co je motivuje a baví i mimo práci.
 • Leadership a důraz na rozvoj soft skills, které mimo jiné zahrnují: aktivní naslouchání (víc poslouchám a ptám se, než mluvím), delegování, zpětná vazba, emoční inteligence, strategické myšlení, sám/sama je inspirací pro ostatní svým chováním. Více
  o leadership rozvoji píšeme i pro HR v kostce v našem HR&business článku: Jak poznat dobrý leadership – bod č.2.
 • Je tu prostor pro chyby, které jsou nástrojem k inovacím ne trestům.
 • Toxické chování kohokoli ve firmě se řeší, neignoruje se.
 • Lidé chápou svůj přínos do firmy, komunikují se cíle, výsledky, co se povedlo a na čem je potřeba pracovat.

Možnost kariérního rozvoje

Nastavte si se svými lidmi rozvojové plány a jak jich dosáhnout. Tyto plány by měly navazovat na individuální cíle provázané s cíli společnosti a její vizí.

Pomoci vám může nastavení kompetenčního modelu, stanovení SMART cílů (cíle, které jsou: specifické, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově ohraničené) a jejich pravidelné hodnocení.

Potřebujete s nějakou z daných oblastí poradit nebo ji přímo implementovat do vaší společnosti? Neváhejte se na nás obrátit. Rádi pro vás najdeme nejvhodnější řešení.