Podíváme se na světové trendy, které souvisí s HR problematikou, ale dotýkají se všech, kteří pracují. Tak pojďme na to.

1. „Quiet quitting“ (aneb „neudělám nic navíc“)

Sice by anglický název napovídal, že by mohlo jít přímo o odchod zaměstnance, ale není to tak. Jedná se o neproaktivní přístup v práci. Podle Gallup není až 85% zaměstnanců v práci angažovaných. Co tedy pojem quiet quitting znamená? Forbes uvádí tento seznam:

 • minimum úsilí mimo rozsah pracovních povinností
 • nezapojování se aktivně do debat na poradách
 • neúčast při rozhovorech, činnostech nebo úkolech, které nesouvísí přímo s pracovní činností
 • izolování se od kolegů, kteří si této neangažovanosti také všímají
 • navyšování práce ostatním
 • přetrvávající odtažitost

Zaměstnanec nechce poslouchat planné řeči o povýšení nebo slibování vyššího finančního ohodnocení, které se nestane. Chce zkrátka vidět ocenění za své úsilí, které do společnosti vkládá. Nastavuje si hranice za které nepůjde, dokud mu nebude vyhověno, jinak nevidí smysl dělat něco mimo svou náplň práce. Je to i jakási obrana před vyhořením, pokud k němu již nedošlo. Nemáte jako zaměstnavatel čas na své lidi? Pak se na tento trend zaměřte, může být totiž i u vás.

.

2. „Quiet firing“ (aneb „přiměju vás/tě, abys/te odešel“)

Hned po 1. trendu se v médiích začal objevovat tzv. quiet firing. Odborníci se shodují, že jde o nové pojmenování těchto trendů, ale starých zvyků. Jedná se o taktiku ze strany zaměstnavatele nebo manažerů, která má za následek, že zaměstnanec radši sám ze zaměstnání odejde.

Mezi tyto aktivity patří:

 • nedostatek zpětné vazby na odvedenou práci
 • zaměstnanec není povýšen, i když je jeho pracovní výkon v pořádku
 • vynechávání z porad či akci pořádaných firmou
 • nedostatek rozvoje, i když kolegové na stejné úrovni příležitosti dostávají
 • ignorování ze strany manažera

Jak vidíte, oba zmiňované trendy spolu souvisí. Pokud se manažer bude dostatečně věnovat svému týmu, nebude ignorovat jeho potřeby a bude své lidi náležitě oceňovat, stane se skvělým manažerem v prostředí, kde se tyto trendy objevovat nebudou.

3. „Boomerang employees“ (aneb „chci se k vám vrátit“)

Jedná se o člověka, který odešel ze společnosti, většinou dobrovolně, ale chce se vrátit. Může se také jednat o člověka, který musel být propuštěn, většinou z organizačních důvodů. Teď ale nastala příležitost se znovu vrátit. Aby se bylo ale kam vrátit, doporučujeme společnostem, aby se vždy se svými zaměstnanci loučili správně a vlídně. To samé doporučujeme i zaměstnancům, aby neodcházeli se zbytečným vztekem a znepřátelenými vztahy. Nikdy nevíte, kdy se budete znovu potřebovat. Statistiky uvádí, že je na trhu až 15% lidí, kteří se znovu do společnosti po nějakém čase vrátili. A to je na dnešním pracovním trhu nemalé číslo.

Nemáte čas sledovat trendy, ale potřebujete posunout Vaši společnost dopředu? Můžeme se stát i Vašimi HR poradci či konzultanty. Rádi Vám pomůžeme být v obraze! Všechny naše služby můžete najít zde: https://hrcycle.cz/hr-sluzby/