Onboarding (nástup nováčka do zaměstnání) se naštěstí dostává do popředí u hodně společností. Už se rozkřiklo, že pokud se s novým zaměstnancem nebude dostatečně pracovat, nejspíš se onboarding nepovede a budete muset začít zase další drahé kolečko pohovorů a nabírání. Je tedy velice náročné a nákladné tento proces podcenit.

Kvalitním onboardingem snižujete riziko brzkého odchodu a zvyšujete retenci až o 82%!

Proto se vyvarujte následujících chyb:

1. Nástupní den je chaotický a neorganizovaný

1 zaměstnanec z 10 uvádí, že se na něj 1.den kompletně zapomnělo. To je dost alarmující! Nějaké firmy nemají úvodní uvítací den vůbec. I když nástupní den máte, přemýšlejte i nad tím, co by se dalo vylepšit. Není nic horšího, než když nový již tak dost vystresovaný zaměstnanec příjde do společnosti s tím, že neví kam jít nebo na koho se obrátit.

TIP: HR oddělení by se mělo s ostatními odděleními a manažerem domluvit, jak bude navazovat program, co říkat, kam nováčky usadit, co připravit na stůl, jak představit firmu atd. Připravte si také prezentaci o firmě, kde vysvětlíte např.organizační strukturu, firemní hodnoty, benefity atd. Nechte prostor i pro dotazy a vytvořte takovou atmosféru, aby lidé cítili, že se opravdu můžou na vše doptat.

2. Na nováčka není čas!

Bohužel velmi častá věta, kterou v kuloárech firem zaslechnete. Vemte si to z jiné strany, pokud nebudete mít na rozvoj vašeho zaměstnance čas a nedáte mu prioritu, nemůžete čekat dobré výsledky, nehledě na to, jaké pocity tím vyvoláte u nového zaměstnance.

Tento čas berte jako investici do rozvoje vaší společnosti i nového zaměstnance. Pokud jste opravdu velmi vytížený top manažer, nastavte si ve společnosti tzv. buddy systém. Přiřaďte k nováčkovi někoho z vašeho týmu na koho se může vždy obrátit nebo sledovat/učit se z jeho práce.

TIP: Manažeři by se měli s nováčky scházet alespoň 1x týdně, stačí krátce – zeptejte se jak se mu daří, co můžete udělat z vaší strany, aby se mu pracovalo efektivně nebo lépe. HR oddělení by se s nováčky mělo sejít minimálně jednou ideálně 3x během prvních 3 měsíců, aby zjistilo mimo jiné také jaké nástroje, školení případně novému zaměstnanci chybí.

3. Nesprávný nebo chybějící proces zaškolování

Nastavte si ve společnosti proces zaškolení. Ideální doba na proškolení je 3 měsíce, u složitějších systémů/technologií je tento proces ještě delší. Záleží i na senioritě nováčka. Aby byl tento proces efektivní, je třeba ho ve společnosti (dobře) nastavit. Jedna věc je pochopit firemní kulturu a cítit se ve společnosti dobře, druhá věc je zaměření na co nejefektivnější adaptaci. Pokud zaškolování podceníte, spíše než k rozvoji dojde k frustraci z obou stran.

TIP: Najděte ve firmě interní školitele, které předávání informací o vašich produktech, systémech a technologiích baví. Lze nahrát i krátká videa či sepsat návody nebo checklisty. Motivovat interní školitele ke školení můžete i pomocí benefitů (např. den volna navíc, mimořádná odměna za školení apod.).

A ještě jeden TIP na závěr: Berte čas strávený s nováčkem jako investici, která se vám mnohonásobně vrátí.

Pokud byste s onboardingem potřebovali pomoci, neváhejte se na nás obrátit. Nastavíme vám tu správnou strategii a procesy!